Ασφάλεια μοτοσικλέτας πακέτα

Το Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει:

Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο
Κυβικά: εώς 50 cc 19,24 € 34,36 € 57,99 €
51-125 cc 24,24 € 45,79  77,43 
126-250 cc 28,39  51,78  87,62 
251-500 cc 28,39  67,64 € 114,57 
501 & ανω 42,56  78,77  133,50 

* Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα €1.220.000,00.-

* Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα € 1.220.000,00.-

* Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά  (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς

* Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

* Θραύση καθρεπτών

* Νομικές συμβουλές

* Φροντίδα Ατυχήματος

* Αντικατάσταση οχήματος

* Φροντίδα Αποζημίωσης