Η εταιρία

Από το 1997 η ValoreAssicurativo με τεχνογνωσία και εμπειρία
στοχεύει στην κάλυψη κάθε ξεχωριστής Ατομικής ή Ομαδικής ασφαλιστικής ανάγκης των πελατών της.

Η ValoreAssicurativo προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλίσεων ζωής, ασφαλίσεων υγείας, γενικών ασφαλίσεων, από το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.

 • Ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Ασφάλεια υγείας - Εξωνοσοκομειακές καλύψεις
 • Ασφάλεια υγείας - Κάλυψη νοσηλείας
 • Ασφάλεια Ζωής
 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • Επιδόματα υγείας
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος
 • Ομαδικά προγράμματα ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων
 • Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • Προγράμματα ασφάλισης κατοικίας
 • Ασφάλιση επιχείρησης
 • Ασφάλιση έργων τέχνης
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Ασφάλιση σκάφους
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Επαγγελματική αστική ευθηνή
 • Ασφάλιση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Ασφάλιση μεταφορών
 • Ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Ασφάλιση νομικής προστασίας