Αυτοκίνητο

Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου. 

Ειδικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα (δημόσιοι υπάλληλοι – σώματα ασφαλείας – άνεργοι)

Χρήσιμες συμβουλές

• Η ασφάλιση δεν ανανεώνεται αυτόματα. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης ή σύναψη νέας ασφάλισης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του ασφαλίστρου που αναλογεί στο επόμενο χρονικό διάστημα της ασφάλισής του.

• Ελέγχετε και γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την ημερομηνία λήξης της ασφάλισής σας και φροντίζετε για την έγκαιρη ανανέωσή της ή για τη σύναψη νέας ασφάλισης.

• Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στην Εταιρεία, πριν από την οποία δεν ενεργοποιείται η ασφαλιστική κάλυψη.

• Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση και το ειδικό σήμα ασφάλισης (αυτοκόλλητο σήμα). Το ασφαλιστήριό σας θα είναι από εδώ και στο εξής το έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύετε στα αστυνομικά όργανα τη σύναψη της ασφάλισής σας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο όχημά σας.

• Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το ασφάλιστρο, αλλά δεν έχετε ακόμα παραλάβει το ασφαλιστήριό σας, η σύναψη της ασφάλισής σας θα αποδεικνύεται για τις πέντε (5) πρώτες ημέρες της κάλυψής σας από την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχετε στο όχημά σας για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, το ειδοποιητήριο Εξόφλησης Ασφαλίστρων μαζί με την απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σας.

• Διαβάζετε προσεκτικά το έντυπο «Όρους Ασφάλισης Αυτοκινήτου» προκομμένου να είστε ενήμεροι για τη νέα νομοθεσία ασφάλισης αυτοκινήτου.