Υγεία

Νοσοκομειακά προγράμματα

Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητεςπαροχές όπως οι παρακάτω:

Δαπάνες κατά τη νοσηλεία

• Κάλυψη δαπανών Νοσηλείας έως 100% στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• ελευθερία επιλογής Νοσοκομείου, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

• Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών

• Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα

• Επιλογή θέσης νοσηλείας

• Αμοιβές ιατρών

• Μονάδας εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας

• Χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, αιμοκάθαρσης (συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων)

• Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο

• Απευθείας εξόφληση της δαπάνης (στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια σε Ελλάδα και στο δίκτυο νοσηλευτηρίων εξωτερικού)

• Κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου

• Χειρουργικό επίδομα

• Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία

• Χειρουργικό επίδομα

• Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία

• Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση

• Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά

• Οικονομική στήριξη και σε περίπτωση τοκετού (επίδομα τοκετού).

• Επείγουσα μεταφορά - Αερομεταφορά